Wie schrijft die blijft!

1221952_51477459.png

Wie een onderneming heeft zal slechts een enkele keer voor de beslissing staan om die onderneming te verkopen. Ook zal het kopen van een onderneming voor de meeste ondernemers geen dagelijkse kost zijn. Vaak is het een ingrijpende beslissing met grote financiële belangen. Reden genoeg om niet over één nacht ijs te gaan en goed voorbereid aan zo’n traject te beginnen. Het pad loopt van het voorbereiden van de propositie, het bepalen van de vraagprijs of het bod, het vinden van de juiste koper, naar het voeren van onderhandelingen, het financieren van de koopprijs en eindigt in het vastleggen van de deal in een contract.

De koper en de verkoper van een onderneming zijn beiden met iets heel positiefs bezig. De een sluit een mooie periode af en verzilvert zijn succes. De ander investeert in een onderneming, die hij, naar zijn stellige overtuiging,  tot een nog groter succes gaat maken. De koop wordt gesloten en de champagne wordt ontkurkt. Ze mogen elkaar en waarom zou je dan moeilijke vragen stellen. Wee de zwartkijker die dit feestje wil verpesten.

En dan volgt het leven na de overname. Er gaan enkele weken voorbij, enkele maanden misschien. Plotseling blijkt er een lijk in de kast te zitten, dat bij de summiere due diligence niet is gezien. De klantenportefeuille blijkt toch wat minder interessant en de omzet valt wat tegen. De aflossing van de koopsom, die niet ineens is betaald, maar die in een lening is omgezet, drukt wel erg op de liquiditeit. Hij heeft een kat in de zak gekocht, meent de koper en hij stopt maar eens met het betalen aan de verkoper, hij wil zijn geld terug! De verkoper pakt zijn contract er bij en ontdekt dat hij geen enkele zekerheid heeft bedongen. Maar ook garanties zijn er door hem niet gegeven. In het ‘model’ dat ze van internet hebben geplukt zijn alleen maar de ‘leuke’ dingen opgeschreven. Het contract biedt geen soelaas. Hij is boos en de  feestelijkheden bij de deal zijn snel vergeten. Over en weer worden advocaten in stelling gebracht die een aanvang nemen met de inleidende beschietingen. De strijd eindigt meestal met twee verliezers.

Een goede voorbereiding en een goed contract zullen niet kunnen voorkomen dat het soms misloopt en bij het sluiten van een deal wil men vaak niet horen wat er allemaal fout kan gaan. Maar wie de voorwaarden van de deal goed opschrijft, voorkomt daarmee onnodige misverstanden en veel (financieel) leed, dat achteraf niet meer is te herstellen.