Contracten

"A verbal contract isn't worth the paper it's written on"

- Samuel Goldwyn

Een ondernemer sluit gedurende een werkweek voortdurend overeenkomsten en contracten. Vaak gaat dat formeel met een getekend document, maar vele overeenkomsten worden mondeling aangegaan. Van belang is dat de ondernemer steeds weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn en dat hij zich bewust is van de wijze waarop die zijn vastgelegd. Risicobeheersing is daarbij van belang. Het zetten van een handtekening is vaak het sluitstuk van onderhandelingen over de details van een contract. RJB Advocatuur is gespecialiseerd in handelsovereenkomsten van uiteenlopende aard. Denk aan agenturen, samenwerkingsovereenkomsten, opdracht, dienstverlening, etc. Wij hebben ook uitgebreide ervaring met internationale contracten voor ondernemingen die grensoverschrijdend opereren.

 

Contract Services:

- opstellen en beoordelen van diverse contractvormen

- adviseren bij contractonderhandelingen

- handelsovereenkomsten

- grensoverschrijdend contracteren

- algemene voorwaarden

- vaststellingsovereenkomsten

- vennootschappelijke contracten (zie ondernemingsrecht)

- advisering over schade en aansprakelijkheid (contractueel en onrechtmatige daad)

- Legal Counsel Services

 

U kunt hier algemene informatie downloaden over de volgende onderwerpen:

Contracten

Aansprakelijkheid

Incasso