VASTGOED EN BOUWRECHT

RJB ADVOCATUUR is gespecialiseerd op het gebied van vastgoedrecht, waaronder privaatrechtelijk bouwrecht. Centraal staat het PROCEDEREN en adviseren in geschillen over de uitvoering van werken. Dat doet RJB AVOCATUUR door met de opdrachtgever te sturen op de naleving van essentiële formele aspecten van bouwcontracten (UAV, UAV-GC, AVA) en door het onderkennen van financiële risico's zoals stagnatie.

Daarnaast adviseert RJB ADVOCATUUR over de juridische aspecten van projectontwikkeling en bouwcontracten.

Lees hier verder over services voor de bouwsector.


Meldt u aan voor de nieuwsbrief en ontvang Gratis eBook over Bouw- en ondernemingsrecht!
Newsletter.jpg


ONDERNEMINGSRECHT

Juridische advisering over ondernemingsrecht voor ondernemers. Procesvoering en advisering over interne vennootschapsverhoudingen zoals aandeelhoudersgeschillen en diverse aspecten van oprichting en overname van ondernemingen, zoals aandeelhoudersovereenkomsten, due diligence en overname contracten, zijn onderdeel van de diensten.

Binnen ondernemingsrecht vallen ook contractservices en procesvoering.

Lees hier verder over services voor ondernemers.

 


CONTRACTENRECHT

RJB ADVOCATUUR adviseert ondernemers bij de onderhandelingen en de contractvorming en tevens in geval van geschillen over de uitvoering en de uitleg van contracten. Contracten of (schriftelijke) overeenkomsten zijn de juridische basis van de ondernemingsactiviteiten. Een contract is het resultaat van een onderhandeling. De voorwaarden waaronder zaken worden gedaan vinden hierin hun beslag. Ondernemers gaan veel contracten aan en niet ieder contract zal van evenveel financieel belang zijn. Maar waar het financiële belang of andere risico's groter zijn is de noodzaak om de voorwaarden goed de doorgronden groter. 

Lees hier verder over contract services.