RJB Advocatuur is tijdens de Corona crisis normaal bereikbaar. Wij zijn al jaren een volledig digitaal aangesloten advocatenkantoor, door middel van GSuite, RPost en andere digitale diensten. Besprekingen worden telefonisch of via Skype of Google Meet gehouden. Encrypted e-mailen en veilig bestanden delen doen wij al lange tijd via RPost of GSuite.

Voor vragen over veilige advocaat-cliënt communicatie tijdens de Corona crisis zijn wij uiteraard beschikbaar.

RMail Logo.png 

  


BOUWRECHT

RJB ADVOCATUUR is gespecialiseerd op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht. Centraal staat het PROCEDEREN en adviseren in geschillen over de uitvoering van werken.

Daarnaast adviseren wij over de juridische aspecten van contractmanagement, met als doel het optimaliseren van de opbrengst en het minimaliseren van verliesposten van bouwprojecten. Dat doen wij door met de opdrachtgever te sturen op de naleving van essentiële formele aspecten van bouwcontracten (UAV, UAV-GC, AVA) en door het onderkennen van financiële risico's zoals stagnatie, bouwtijdoverschrijding, contracteren van meerwerk, etc.

Lees hier verder over onze services voor de bouwsector.


Meldt u aan voor de nieuwsbrief en ontvang Gratis eBook over Bouw- en ondernemingsrecht!
Newsletter.jpg


ONDERNEMINGSRECHT

Juridische advisering over ondernemingsrecht voor ondernemers. Procesvoering en advisering over interne vennootschapsverhoudingen zoals aandeelhoudersgeschillen en diverse aspecten van oprichting en overname van ondernemingen, zoals aandeelhoudersovereenkomsten, due diligence en overname contracten, zijn onderdeel van de diensten.

Binnen ondernemingsrecht vallen ook contractservices en procesvoering.

Lees hier verder over onze services voor ondernemers.

 


CONTRACTENRECHT

RJB ADVOCATUUR adviseert ondernemers bij de onderhandelingen en de contractvorming en tevens in geval van geschillen over de uitvoering en de uitleg van contracten. Contracten of (schriftelijke) overeenkomsten zijn de juridische basis van de ondernemingsactiviteiten. Een contract is het resultaat van een onderhandeling. De voorwaarden waaronder zaken worden gedaan vinden hierin hun beslag. Ondernemers gaan veel contracten aan en niet ieder contract zal van evenveel financieel belang zijn. Maar waar het financiële belang of andere risico's groter zijn is de noodzaak om de voorwaarden goed de doorgronden groter. 

Lees hier verder over onze contract services.