Procedures

"A lean compromise is better than a fat lawsuit."

- George Herbert

 

Zoals alles heeft ondernemen ook een schaduwzijde: wanpresterende contractpartijen, contractbreuk, wanbetaling, schade en aansprakelijkheid, beslaglegging en faillissementen. Het zijn zaken die als contra-productief worden ervaren en waar u als ondernemer het liefst verre van blijft.

Ook de ondernemer die doorgaans een compromis verkiest boven een rechtszaak, krijgt vroeg of laat te maken met de procedurele aspecten van het recht. Het is zaak om dan goed voorbereid te zijn en goed beslagen ten ijs te komen, met een advocaat die kennis heeft van en ervaring heeft met ingewikkelde procedures bij diverse rechterlijke instanties (Kantonrechter, Rechtbank en gerechtshof) en arbitragecommissies. Robert Bakker is met ruim 28 jaar ervaring in de rechtspraktijk, waarvan 24 jaar in de advocatuur en 4 jaar in het (internationale) bedrijfsleven, uw partner in litigation.

 

Litigation Services:

- procesadviezen

- second opinions

- dagvaardingen

- conservatoir beslag

- executiegeschillen

- arbitrages, bindend advies

- advies bij mediation

- kort geding

- enquêtes

- faillissementsaanvragen

- incasso's (B2B)

- verzoekschriftprocedures

 

 

RJB Advocatuur is bevoegd procesvertegenwoordiger bij onder andere de navolgende (gerechtelijke) instanties:

Logo_rechtspraak.gif

Rechtbanken

Gerechtshoven

rva-logo_web.jpg

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven

 

Brochures over diverse onderwerpen in de Rechtspraak kunt u hier downloaden.