Ondernemingsrecht

"When times are bad is when the real entrepreneurs emerge."
- Robert Kiyosaki

 

Dat de regelgeving voor ondernemingen steeds complexer is geworden, betekent nog niet dat een ondernemer een universitaire opleiding moet hebben gevolgd om succesvol te kunnen zijn. Integendeel, veel belangrijker is zakelijk inzicht, empathisch vermogen en gezond verstand. Maar aandacht voor de juridische en financiele randvoorwaarden van de onderneming mag natuurlijk niet een ondergeschoven kindje worden. Juridische compliance is een wezenlijk element van ondernemen, ook in het MKB.

Een onderneming is onderworpen aan een grote hoeveelheid regels. Ondernemers verrichten, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn, iedere dag handelingen waaraan het recht gevolgen verbindt. Niet alleen het aangaan van contracten, maar ook handelingen van mensen en organen binnen de onderneming zelf. Denk aan afspraken tussen en besluiten van aandeelhouders, handelingen en besluiten van het bestuur (directie) en vertegenwoordiging. Maar ook het participeren in een onderneming of het verkopen daarvan is aan veel regels gebonden. En de core business, het verkopen van een product of het leveren van een dienst, wordt ook door regelgeving beïnvloed. Denk aan contractenrecht, mededingings- en aanbestedingsregels, vergunningen, etc.

Ondernemers zien met name de juridische aspecten van ondernemen vaak als een last, een vervelende bijkomstigheid. Om te voorkomen dat die last een risico voor de onderneming wordt, moet die juridische winkel zo nu en dan tegen het licht worden gehouden: hoe is het offertetraject georganiseerd?, worden de algemene voorwaarden steeds meegstuurd?, wanneer zijn de algemene voorwaarden en de contracten voor het laatst herzien?, voldoen we steeds aan aanbestedingsregels, zijn de vergunningen nog wel up to date?, past de omvang en complexiteit van het bedrijf nog wel bij de ooit gekozen rechtsvorm (VOF, BV) en structuur?, enzovoorts.

 

Net als regelmatig overleg met de accountant, is het verstandig om een of twee keer per jaar met een juridische specialist van gedachten te wisselen over de juridische aspecten van het bedrijf. Net als in de medische wereld geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

 

RJB Advocatuur heeft veel kennis en ervaring in het brede ondernemingsrecht en kan u adviseren en ondersteunen bij vrijwel alle juridische aangelegenheden binnen uw bedrijf. Ook indien u onverhoopt in een geschil of zelfs in een gerechtelijke procedure verzeild raakt, kan RJB ADVOCATUUR u helpen.

 

Services:

 

- 360° juridische bedrijfsscan

- bedrijfsjuridische (legal counsel) services

- juridisch service contract

 

- bedrijfsovername (aandelentransacties, activatransacties)

- fusie, (ruzie)splitsing, 

- participatieovereenkomsten

- maatschapsovereenkomsten en VOF contracten

- herstructurering

- B.V. / N.V.

- joint ventures

- juridisch due diligence onderzoek

- LOI, term sheets

- aandeelhoudersovereenkomsten

- procedures aandeelhoudersgeschillen

- bestuurdersaansprakelijkheid (in en buiten faillissement)

 

E-book Onderneming en Recht

Wilt u mijn e-book ontvangen? Meld u hier aan voor RJB Actueel en ontvang de Nieuwsbrief in uw mailbox.

 

RJB ADVOCATUUR is lid van de Vereniging Corporate Litigation.