RJB ADVOCATUUR

RJB ADVOCATUUR is in 2012 opgericht als een nichekantoor op het gebied van civielrechtelijk bouwrecht en ondernemingsrecht.

BOUWRECHT

RJB ADVOCATUUR is gespecialiseerd op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht. Centraal staat het PROCEDEREN en adviseren in geschillen over de uitvoering van werken.

Tevens adviseren wij over de juridische aspecten van contractmanagement, met als doel het optimaliseren van de opbrengst en het minimaliseren van verliesposten van bouwprojecten. Dat doen wij door met de opdrachtgever te sturen op de naleving van essentiële formele aspecten van bouwcontracten (UAV, UAV-GC, AVA) en door het onderkennen van financiële risico's zoals stagnatie, bouwtijdoverschrijding, contracteren van meerwerk, etc.

 

ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht en contractenrecht een belangrijke specialisatie. Hier adviseren wij onze cliënten bij een diversiteit aan juridische aspecten van het ondernemerschap, zoals aandeelhoudersgeschillen en contractuele zaken. Overnamecontracten, due diligence, handelsovereenkomsten en procederen voor gerechtelijke instanties zijn integraal onderdeel van de dienstverlening.

In zaken die buiten deze focus vallen (arbeidsrecht, bestuursrecht, familierecht) werken wij samen met advocaten en juristen met jarenlange specialistische ervaring. Dat geldt ook voor alternatieve geschillenbeslechting, zoals mediation en bindend advies.

RJB ADVOCATUUR: 25 jaar ervaring in bouwrecht en ondernemingsrecht.

Download Brochure (3).jpg 

 

 

130306-1-1407.jpg

Robert (R.J.) Bakker

Advocaat 
 

Sinds 1995 ben ik als advocaat werkzaam, waarbij ik me richt op advisering van ondernemingen met een speciale focus op de bouwsector. Ik heb me daarbij gespecialiseerd in het (civiele) bouwrecht, het ondernemingsrecht en contractenrecht. De procespraktijk (litigation) is een belangrijk onderdeel daarvan. Ik heb mijn loopbaan als advocaat tussen 2000 en 2004 onderbroken om als Legal counsel (bedrijfsjurist) in het internationale bedrijfsleven te werken, te weten een internationale joint venture in de muziekrechten business (IMJV) en tot en met 2003 Atradius (voorheen NCM), een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Die combinatie van ervaring is een meerwaarde bij de signalering en advisering over de juridische aspecten van het ondernemerschap.

logo_linkedin_92x22.pngWerkwijze en Kosten
Investeren in de juridische degelijkheid (compliance) en de fundamenten van uw bedrijf is tegenwoordig, met de juridisering van de maatschappij, bijna net zo belangrijk als investeren in innovatie, kennis en kwaliteit.

Ter onderbouwing van de kosten die in een dossier worden gemaakt hanteren wij een referentie-uurtarief. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen afspraken worden gemaakt over de prijs en het uurtarief. Denk dan aan een vaste prijs of vast uurtarief voor de gehele opdracht of een 'cap' waarbij de prijs een bepaald maximum niet zal overschrijden. Verder is mogelijk om het uurtarief aan te passen aan het (financiële) belang of de complexiteit van het dossier. In bepaalde gevallen waar het gaat over het behalen van een belangrijk financieel resultaat, is het zelfs mogelijk afspraken te maken over 'no cure, less pay'.

Er worden door RJB advocatuur over het honorarium geen opslagen voor kantoorkosten berekend. In plaats daarvan worden bijzondere kosten die in een dossier worden gemaakt, zoals uittreksels (KvK, GBA) en aangetekende post, als verschotten zonder opslag aan u in rekening gebracht. Dat geldt ook voor kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en door ons ingeschakelde externe expertise.


Altijd toegang tot uw eigen dossiers met RJB Drive by Google Workplace
Communiceren met cliënten via de e-mail is de meest gebruikte methode, maar niet iedereen is overtuigd van de veiligheid van e-mail wanneer het gaat om het versturen en delen van vertrouwelijke documenten. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om via de door encryptie beveiligde omgeving van RJB Drive by Google Workplace™ toegang te verkrijgen tot uw dossiers. Zo heeft u altijd een volledig overzicht van de dossiers die RJB voor u in behandeling heeft.

Lees hier verder over RJB Drive by Google Workplace™.


Veilig communiceren met RMail®
Waar het gaat om het uitwisselen van vertrouwelijke informatie tussen advocaat en cliënt is e-mail geen veilig medium. Wij werken naast de hiervoor genoemde RJB Drive ook met RMail®. Deze service biedt de mogelijkheid om e-mailberichten door middel van encryptie versleuteld te versturen en te ontvangen, zonder dat de cliënt bij een derde partij een account hoeft aan te maken. De cliënt krijgt separaat voor iedere versleutelde e-mail een wachtwoord toegezonden. Ook is het mogelijk om met vaste wachtwoorden te werken.

RMail Logo.png
Lees hier verder over RMail®

 

Opleidingen
Nederlands Recht (masters) – Universiteit van Amsterdam (1993)
ICT Law (post academisch) – Erasmus Universiteit Rotterdam (1994)
Beroepsopleiding Advocatuur (1995-1998)
Vennootschapsrecht (Corporate Structures) – Grotius Academie (2004)
Privaatrechtelijk Bouwrecht – Instituut voor Bouwrecht IBR (2006)
Diverse opleidingen binnen het kader van de PO Advocatuur (tot en met 2018)

Lidmaatschappen/Specialisatieverenigingen
Nederlandse Orde van Advocaten

Vereniging Corporate Litigation
Vereniging voor Bouwrecht-advocaten
Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht


 

Talen
Nederlands, Engels, Duits