RJB ADVOCATUUR

RJB ADVOCATUUR is een gespecialiseerd kantoor op het gebied van vastgoed, waaronder projectontwikkeling en civielrechtelijk bouwrecht. Daarnaast is het kantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, waaronder commercieel contractenrecht.

VASTGOEDRECHT EN BOUWRECHT

RJB ADVOCATUUR is gespecialiseerd in vastgoedrecht, waaronder privaatrechtelijk bouwrecht. Een belangrijk onderdeel is het PROCEDEREN en adviseren in geschillen over de uitvoering van bouwwerken.

Tevens adviseert RJB ADVOCATUUR over de juridische aspecten van bouwcontracten, met als doel het voorkomen  van vermijdbare schade in bouwprojecten. Dat doet RJB ADVOCATUUR door met de opdrachtgever te sturen op de naleving van essentiële formele aspecten van bouwcontracten (UAV, UAV-GC, AVA) en door het onderkennen van financiële risico's zoals stagnatie, bouwtijdoverschrijding, contracteren van meerwerk, etc.

In projectontwikkeling advisereert en begeleidt RJB ADVOCATUUR opdrachtgevers over de juridische aspecten van vastgoedinvesteringen en de contracten met projectontwikkelaars en aannemers.

 

ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht en contractenrecht een belangrijke specialisatie. Hier adviseert RJB ADVOCATUUR de cliënten bij een diversiteit aan juridische aspecten van het ondernemerschap, zoals aandeelhoudersgeschillen en contractuele zaken. Overnamecontracten, due diligence, commerciële contracten en procederen voor gerechtelijke instanties zijn integraal onderdeel van de dienstverlening.

In zaken die buiten deze focus vallen (arbeidsrecht, bestuursrecht, familierecht) werkt RJB ADVOCATUUR samen met advocaten en juristen met jarenlange specialistische ervaring. Dat geldt ook voor alternatieve geschillenbeslechting, zoals mediation en bindend advies.

RJB ADVOCATUUR: meer dan 25 jaar ervaring in vastgoed, bouwrecht en ondernemingsrecht.

Download Brochure (3).jpg 

 

 

130306-1-1407.jpg

Robert (R.J.) Bakker

Advocaat 
 

Sinds 1995 ben ik als advocaat werkzaam, waarbij ik me richt op advisering van ondernemingen met een speciale focus op de vastgoedsector. Ik heb me daarbij gespecialiseerd in het vastgoedrecht, waaronder het (civiele) bouwrecht, het ondernemingsrecht en contractenrecht. De procespraktijk (litigation) is een belangrijk onderdeel daarvan. Ik heb mijn loopbaan als advocaat tussen 2000 en 2004 onderbroken om als Legal counsel (bedrijfsjurist) in het internationale bedrijfsleven te werken, te weten een internationale joint venture in de muziekrechten business (IMJV) en tot en met 2003 Atradius (voorheen NCM), een van de belangrijkste kredietverzekeraars ter wereld. Die combinatie van ervaring is een meerwaarde bij de signalering en advisering over de juridische aspecten van het ondernemerschap.

logo_linkedin_92x22.pngWerkwijze en Kosten
Investeren in de juridische betrouwbaarheid (compliance) en de fundamenten van uw bedrijf is tegenwoordig, met de juridisering van de maatschappij, bijna net zo belangrijk als investeren in innovatie, kennis en kwaliteit.

Ter onderbouwing van de kosten die in een dossier worden gemaakt hanteert RJB ADVOCATUUR een referentie-uurtarief. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen afspraken worden gemaakt over de prijs en het uurtarief. Denk dan aan een vaste prijs of vast uurtarief voor de gehele opdracht of een 'cap' waarbij de prijs een bepaald maximum niet zal overschrijden. Verder is mogelijk om het uurtarief aan te passen aan het (financiële) belang of de complexiteit van het dossier. In bepaalde gevallen waar het gaat over het behalen van een belangrijk financieel resultaat, is het zelfs mogelijk afspraken te maken over 'no cure, less pay'.

Er worden door RJB advocatuur over het honorarium geen opslagen voor kantoorkosten berekend. In plaats daarvan worden bijzondere kosten die in een dossier worden gemaakt, zoals uittreksels (KvK, GBA) en aangetekende post, als verschotten zonder opslag aan u doorbelast. Dat geldt ook voor kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en in overleg met u ingeschakelde externe expertise.


Altijd toegang tot uw eigen dossiers met RJB Drive by Google Workspace
Communiceren met cliënten via de e-mail is de meest gebruikte methode, maar niet iedereen is overtuigd van de veiligheid van e-mail wanneer het gaat om het versturen en delen van vertrouwelijke documenten. Hiervoor biedt RJB ADVOCATUUR u de mogelijkheid om via de door encryptie beveiligde omgeving van RJB Drive by Google Workplace™ toegang te verkrijgen tot uw dossiers. Zo heeft u altijd een volledig overzicht van de dossiers die RJB ADVOCATUUR voor u in behandeling heeft.

Lees hier verder over RJB Drive by Google Workplace™.


Veilig communiceren met RPost®
Waar het gaat om het uitwisselen van vertrouwelijke informatie tussen advocaat en cliënt is e-mail geen optimaal medium als het gaat over beveiliging. RJB ADVOCATUUR werkt naast de hiervoor genoemde RJB Drive ook met RPost®. Deze service biedt de mogelijkheid om e-mailberichten door middel van encryptie versleuteld te versturen en te ontvangen, zonder dat de cliënt bij een derde partij een account hoeft aan te maken. De cliënt krijgt separaat voor iedere versleutelde e-mail een wachtwoord toegezonden. Ook is het mogelijk om met vaste wachtwoorden te werken. Verder gebruikt RJB ADVOCATUUR RPost voor het digitaal ondertekenen van contracten en opdrachten en voor het veilig verzenden van grote bestanden.

RMail Logo.png
Lees hier verder over RMail®

 

Opleidingen
Nederlands Recht (masters) – Universiteit van Amsterdam (1993)
ICT Law (post academisch) – Erasmus Universiteit Rotterdam (1994)
Beroepsopleiding Advocatuur (1995-1998)
Vennootschapsrecht (Corporate Structures) – Grotius Academie (2004)
Privaatrechtelijk Bouwrecht – Instituut voor Bouwrecht IBR (2006)
Diverse opleidingen binnen het kader van de PO Advocatuur (tot en met 2022)

Lidmaatschappen/Specialisatieverenigingen
Nederlandse Orde van Advocaten

Vereniging Corporate Litigation
Vereniging voor Bouwrecht-advocaten
Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht


 

Talen
Nederlands, Engels, Duits