Bouwrecht

“Create with the heart; build with the mind.” 

- Criss Jami

 

Bent u aannemer, opdrachtgever of architect? Dan is het zeer waarschijnlijk dat u in het verleden met arbitrage of rechtspraak te maken heeft gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan is de kans groot dat u op een dag met de juridische aspecten van het bouwproces wordt geconfronteerd.

Het realiseren van een bouwwerk is immers een ingewikkeld proces, met zeer veel juridische aspecten. Van de planontwikkeling en de bestuursrechtelijke problematiek tot de aanbesteding, de bouwcontracten en de exploitatie van het vastgoed. Om een bouwproject succesvol te doen zijn is het van belang dat het projectmanagement en de bouwkundige aspecten op orde zijn. Maar ook de juridische fundamenten van een project moeten solide zijn om te voorkomen dat een project onnodige vertraging oploopt en te waarborgen dat in een eventueel bouwgeschil geen onnodige schade wordt opgelopen.

Tijdens de ontwikeling van een bouwwerk zijn diverse kritische momenten waarbij het bouwproces een ongewenste wending kan nemen. Vaak zijn dat momenten die in de contractdocumentatie en de toepasselijke regelgeving, zijn gedefinieerd. Denk aan discussie over meer- en minderwerk, oplevering van (een deel van) het werk, fouten bij de uitvoering, vertraging van het werk, etc. Vaak worden deze gebeurtenissen onvoldoende onderkend en wordt de discussie daarover verschoven naar het moment van de oplevering. Het gevaar is dan dat vorderingen inmiddels zijn vervallen of verjaard, of dat een gebrek aan instemming met meerwerk de vergoeding daarvan verhindert. Het is dan verstandig om gedurende het bouwproces dergelijke aspecten te onderkennen en te adresseren. Indien dat juridische aspecten heeft is het verstandig om een specialist op het terrein bouwrecht om advies te vragen en het contractmanagement waar nodig door hem te laten begeleiden.

RJB ADVOCATUUR is gespecialiseerd op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht. Centraal staat het PROCEDEREN en adviseren in geschillen over de uitvoering van werken.

Daarnaast adviseren wij over de juridische aspecten van contractmanagement, met als doel het optimaliseren van de opbrengst en het minimaliseren van verliesposten van bouwprojecten. Dat doen wij door met de opdrachtgever te sturen op de naleving van essentiële formele aspecten van bouwcontracten (UAV, UAV-GC, AVA) en door het onderkennen van financiële risico's zoals stagnatie, bouwtijdoverschrijding, contracteren van meerwerk, etc.

Wij werken samen met Equilibrium B.V. dat is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht / omgevingsrecht en mediation.

 

Services:

- Contractmanagement voor bouwprojecten (Brochure)

- Bouwcontracten (UAV 1989/2012 / UAV-GC 2005/ AVA 2013 / RVOI / DNR)

- Bouwarbitrages (RvA), gerechtelijke procedures

- Advisering

- Second Opinion

 

Wij zijn bevoegd procesvertegenwoordiger bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

rva-logo_web.jpg

Tevens zijn wij lid van de Vereniging voor Bouwrecht , de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

logo-vbra_web.jpg

NvvA.jpg