Hof van Justitie EU: pre-pack doorstart is overgang van onderneming - werknemers beschermd.

In mijn blog van 7 mei 2017 maakte ik melding van een advies van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de EU. Daarin stond de vraag centraal of een door middel van Pre-pack gerealiseerde doorstart onder de uitzonderingen van de regelgeving rond overgang van onderneming valt. Het Hof van Justitie van de EU heeft het advies van de AG gevolgd (klik hier voor het persbericht). Daarmee komt hoogstwaarschijnlijk een einde aan de prille regeling van de Pre-pack zoals die in de Nederlandse faillissementspraktijk was ingezet.

Faillissement 2.jpg

Lees hier mijn blog uit mei 2017 voor de verdere details en gevolgen van deze uitspraak.