ICT en de balie

130306-1-1407.jpg

Hoewel het niet mijn directe specialisme betreft (voor mij zijn dat ondernemingsrecht, contractenrecht en bouwrecht) hebben de ontwikkelingen in ICT en recht altijd mijn belangstelling gehad. Juristen bekijken die ontwikkelingen doorgaans met een wat andere bril dan de gemiddelde ondernemer. Die laatste ziet vooral kansen in de ICT. De jurist daarentegen ziet meestal eerst de bedreigingen. Dat zit nu eenmaal in zijn aard.

Zo heb ik voor het advocatenkantoor waar ik werkte de transitie van een eigen exchange en dataserver naar een volledige Cloud-omgeving geïnitieerd en begeleid. Waar ik juist kansen zag voor flexibel werkende advocaten en mogelijkheden om
platformen te delen met cliënten, zagen anderen vooral bedreigingen voor dataprotectie en privacy. Die angst werd waarschijnlijk gevoed door onbekendheid met de materie en de terughoudendheid van de beroepsorganisatie voor advocaten,
die niet voorop loopt in de ontwikkelingen als het over ICT gaat.

Dat laatste geldt overigens voor de hele rechtspraktijk. Waar de hele wereld al on line en gedigitaliseerd is, wordt binnen de rechtspraktijk en de arbitrage (behoudens enkele pilots) nog steeds geschoven met dikke dossiers en stapels papier, in te dienen in veelvoud. In arbitrageland is het niet ongebruikelijk dat een processtuk, dat naast de inhoud meestal vele bijlagen heeft, in achtvoud moet worden ingediend. De kopieermachine staat dan een hele dag te stomen en de stukken worden vervolgens per pallet aangeleverd. Hoe eenvoudig zou het zijn als dit via een beveiligd web portal digitaal kon worden ingediend. Wie een papieren versie wil print die zelf uit, anderen gebruiken een tablet of een laptop. De cliënt is erg tevreden met een digitale kopie in zijn mailbox in plaats van een dikke ordner met stukken in zijn brievenbus.

Die digitalisering levert ook weer vragen op voor de rechtspraktijk. Stel dat een bedrijf de boekhouding in de Cloud heeft staan en dat bedrijf gaat failliet. Dan zal de curator die boekhouding bij die Cloudprovider moeten opvragen. Maar die zal niet veel zin
hebben om daar gevolg aan te geven als er rekeningen openstaan. Is de directie dan aansprakelijk wegens het niet voldoen aan de boekhoudplicht? En van wie zijn de data eigenlijk die op de server van de Cloudprovider staan? Mag die Cloudprovider informatie over die data gebruiken voor zijn eigen business?

ICT ontwikkelingen en de toepassingen voor bedrijven gaan enorm snel. En de rechtspraktijk doet met wisselend succes pogingen om dat enorme tempo bij te houden.