Goede raad is duur! Of toch niet?

justitievrouwe.png

De meeste ondernemers weten inmiddels wel dat ze een boekhouding bij moeten houden en dat ze tijdig hun jaarrekening moeten deponeren. Ook is de meeste ondernemers wel duidelijk dat ze geen verplichtingen moeten aangaan waarvan ze kunnen weten dat die door de BV niet kan worden nagekomen. Zij passen dus goed op dat ze geen scheve schaats rijden.

Toch kom ik het in mijn praktijk regelmatig tegen: een directeur van een BV die door de curator of door een crediteur aansprakelijk wordt gesteld voor het boedeltekort of voor de schade wegens oninbaarheid van de factuur. Bij een onderneming in nood verandert goed management vaak naar paniekvoetbal en overlevingsdrang. En dan gaat het dus op het laatst toch mis. De accountant weigert de jaarrekening af te ronden, want zijn factuur staat open. De jaarrekening wordt vervolgens niet of niet tijdig gedeponeerd. De situatie wordt, misschien tegen beter weten in, te rooskleurig ingeschat en in het zicht van een deconfiture wordt toch nog een verplichting aangegaan. De bestuurdersaansprakelijkheid is dan erg dichtbij. De curator stelt de bestuurder vervolgens aansprakelijk voor het boedeltekort, hij haalt een budget bij het ministerie van Justitie, waaruit hij zijn kosten kan betalen, en de dagvaarding valt op uw deurmat.

Wat moet je als bestuurder doen om te voorkomen dat dit je overkomt. Of beter, als het je overkomt, wat had je kunnen doen om jouw schade zoveel mogelijk te beperken?

De meeste bestuurders van BV’s die ik spreek zijn niet verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid. “Ik doe toch niets verkeerd en ik deponeer toch altijd netjes?”, is hun antwoord op de vraag naar het waarom van het onverzekerd zijn. Maar het probleem zit hem niet alleen in het misschien geringe risico dat je uiteindelijk wordt veroordeeld. Het gaat er juist ook om dat je als bestuurder verzekerd bent voor de kosten die je moet maken om je tegen die aansprakelijkheid te verweren. Je moet namelijk een advocaat inschakelen en griffierecht betalen aan de rechtbank. Procederen is een arbeidsintensieve en dus kostbare, maar voor de bestuurder vooral stressvolle bezigheid. Bovendien zit je na een faillissement meestal wat minder ruim bij kas dan toen het allemaal nog crescendo ging. Door die kosten wordt je genekt en je staat al snel op achterstand bij de curator.

Sluit dus altijd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af die ook de kosten van de advocaat dekt. Een gewaarschuwd bestuurder telt voor twee.