CAR Verzekering en onderaanneming - Wees bedacht op de (algemene) voorwaarden!

1345800487f2gyRV.png

Bij het aangaan van een overeenkomst met een onderaannemer gaat een hoofdaannemer er vaak vanuit dat de onderaannemer zorgdraagt voor een CAR of andere verzekering die de (materiële) schade aan werktuigen of andere zaken dekt. Indien de contractvoorwaarden (waaronder vaak algemene voorwaarden) van de onderaannemer van toepassing worden verklaard, dan dient de hoofdaannemer er bedacht op te zijn dat deze voorwaarden bepaalde verplichtingen aan de hoofdaannemer opleggen.

In een geschil dat diende voor de rechtbank Rotterdam bevatten die algemene voorwaarden van de onderaannemer de verplichting voor de hoofdaannemer om een CAR verzekering af te sluiten voor het werk. Dat had de hoofdaannemer echter niet gedaan. De onderaannemer zelf had wel gezorgd voor een werkmaterieelverzekering. Tijdens de uitvoering van het werk werd een ponton van de oever weggetrokken. Een daarop geplaatste funderingsmachine die eigendom was van de onderaannemer schoof daarbij zijwaarts overboord. De schade werd door de materieelverzekeraar aan de onderaannemer vergoed. De verzekeraar (die de rechten van de onderaannemer heeft verkregen) spreekt vervolgens de hoofdaannemer aan voor zijn aandeel in de schade.

Volgens de rechtbank was de zorg voor het ponton een gedeelde verantwoordelijkheid van partijen. De hoofdaannemer kon niet aansprakelijk worden gehouden voor de oorzaak van de schade. Echter, de rechtbank vindt dat de hoofdaannemer wel tekort is geschoten in de verplichting een CAR verzekering af te sluiten. De rechtbank beslist vervolgens dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de schade die door een CAR verzekeraar in deze situatie zou zijn gedekt. Die schade wordt berekend volgens het principe van de samenloop van verzekeringen (CAR- en werkmaterieelpolissen).

[Lees hier de uitspraak]

Contracteren in de bouw is vaak een routinekwestie. De voorwaarden zijn doorgaans wel min of meer bekend bij de partijen, vooral als daar al jaren mee wordt gewerkt. Maar algemene voorwaarden, die soms branche-specifiek zijn, worden ook zonder dat de partijen die kennen, van toepassing op de rechtsverhouding tussen hoofdaannemer en onderaannemer. Het is dus zaak om daar op bedacht te zijn en die voorwaarden steeds goed te lezen om onverwachte verplichtingen vroegtijdig op te merken of die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand te wijzen onder toepasselijk verklaring van de eigen voorwaarden. De financiële gevolgen kunnen immers aanzienlijk zijn.